Jógová terapie pokročilí - podzim 2020

utery 19:30 - 21:00
Jogova terapie s Lucii Konigovou pro pokrocile
kdy: 15.9.2020 - 19.1.2021 (nekoná se 17.11.,22.12.a 29.12.2020)
cena: 3 920 Kc (16 lekci)

***

THIS COURSE IS LED IN CZECH ONLY

Sorry, but subscription is no longer possible.